ابواحمد عبیداللّه بن یعقوب جمیل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواحمد عبیداللّه بن یعقوب جمیل اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواحمد عبیداللّه بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بن محمّد بن جمیل اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. او به طلب حدیث به شهرهای مختلف سفر کرده و به بغداد رسیده و از آنجا به اصفهان مراجعت نموده و در سال ۳۸۶ق فوت شده است. از حسن بن عثمان فسوی کتاب‌های یعقوب بن سفیان را روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۶.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۱، ص۲۹۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۳.    


جعبه ابزار