ابن طباطبا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن طباطبا ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌طباطبا احمد بن حسن اصفهانی، مشهور به ابن طباطبا، از محدّثین شیعه در اصفهان
ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم طباطبایی، مشهور به ابن طباطبا، فقیه، محدث، خطیب، ادیب، شاعر، منجم، انقلابی و بنیانگذار خاندان آل طباطبا
ابوالحسن محمد بن احمد طباطبایی حسنی، مشهور به ابن طباطبا، عالم، ادیب، شاعر، محقق، نویسنده و یکی از شخصیت‌های خاندان آل طباطبا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار