ابن سعد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌سعد ممکن اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌سعد ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سعد کاتب واقدی، ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، مشهور به كاتب واقدى (۱۶۸-۲۳۰) مورخ و سيره‌نويس مشهور بغداد و مؤلف كتاب الطبقات الکبری
عمر ابن‌سعد، امیر سپاه‌ عُبیدالله‌ بن‌ زیاد در کربلا و یکی از قاتلان امام حسین (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار