ابن داود (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن داود ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌داود تقی‌الدین‌ ابومحمد حسن‌ بن‌ علی‌ حلی، ابومحمد حسن‌ بن‌ علی‌، ملقب‌ به‌ تقی‌الدین‌، رجالی‌، فقیه‌ و ادیب‌ امامی و از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى
ابن‌داود ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد قمی، ابوالحسن‌ محمد بن‌ احمد بن‌ داوود ( ذیحجه ۳۶۸/ژوئیه ۹۷۹)، محدث‌ و فقیه‌ شیعی‌
ابن‌داوود ابوبکر محمد بن‌ داوود اصفهانی‌، فقیه، محدّث، ادیب، شاعر قرن سوم هجری و امام مذهب ظاهریه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار