ابن خیاط عبدالرحمن بن محمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن خیاط عبدالرحمن بن محمد، پیشوای معتزلیان در قرن سوم قمری در بغداد بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسین عبدالرحمان بن محمد بن عثمان، معروف به ابن خیاط، پیشوای معتزلیان در بغداد بود. فرقه‌ای از معتزله به نام خیّاطیه به او منسوب‌اند. کتاب‌هایی دارد؛ از جمله: الانتصار در رد عقاید ابن راوندی و کتاب الاستدلال.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۱، ص۸۸.    
۲. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، ج۱، ص۸۹.    
۳. اسفراینی، طاهر بن محمد، التبصیر فی الدین، ص۸۴.    
۴. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۳۴۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۷۲.


جعبه ابزار