ابن حاجب (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حاجب ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عثمان بن عمر ابن حاجب، بْن حاجِب، ابوعمرو جمال الدین عثمان بن عمر، نحوی و فقیه مالکی
ابوحفص ابن‌حاجب، اِبْن‌ِحاجِب‌، ابوحفص‌ عمر بن‌ محمد بن‌ منصور امینی‌ ملقب‌ به‌ عزالدین‌، محدث‌ و مورخ‌ دمشقی‌
ابوعمرو ابن‌حاجب، اِبْن‌ِحاجِب‌، ابوعمرو جمال‌الدین‌ عثمان‌ بن‌ عمر، نحوی و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار