ابن ابی سبره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی سبره ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل ابی‌سبره، از خاندان‌های شیعی کوفه در سده‌های ۱ و ۲ق/۷ و ۸م

ابن ابی‌سبره اسماعیل‌ بن ‌عبدالرحمن، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌سبره
ابن ابی‌سبره خیثمة بن ‌عبدالرحمن، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌سبره
عبدالرحمن بن ابی‌ سبره، یکی از فرماندهان سپاه عمر بن سعد در واقعه کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار