ابن‌مرزوق حفید الحفید احمد بن محمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد، معروف‌ به‌ حفید الحفید، خطیب اهل‌ تلمسان، یکی از شخصیت‌های ابن‌مرزوق می‌باشد؛ اِبْن‌ِ‌مَرْزوق‌، نام‌ مشترک‌ افراد خاندانی‌ مالکی‌ مذهب‌ از مغرب‌ می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابن‌مرزوق‌ کفیف‌ فرزندی‌ به‌ نام‌ احمد، معروف‌ به‌ حفید الحفید داشت‌ که‌ خطیب اهل‌ تلمسان بوده‌ و ابن‌غازی او را بسیار ستوده‌ است.
[۱] ابن‌غازی‌، محمد، فهرس‌، ج۱، ص۳۲-۳۳، به‌ کوشش‌ محمد زاهی‌، دارالبیضاء، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.


اساتید

[ویرایش]

وی‌ نزد پدرش‌ و نیز نزد سنوسی‌، ابن‌زکری‌ و ابن‌عباس‌ تلمسانی‌ اخذ علم‌ کرد.
[۲] باباتنبکتی‌، احمد، نیل‌ الابتهاج‌، در حاشیه الدیباج‌ المذهب‌ ابن‌ فرحون‌، ص۵۲، قاهره‌، ۱۳۹۴ق.
[۳] باباتنبکتی‌، احمد، نیل‌ الابتهاج‌، در حاشیه الدیباج‌ المذهب‌ ابن‌ فرحون‌، ص۲۲۳، قاهره‌، ۱۳۹۴ق.
[۴] ابن‌مریم‌، محمد، البستان‌، ج۱، ص۸۸، الجزائر، ۱۳۲۶ق‌/۱۹۰۸م.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌غازی‌، محمد، فهرس‌، ج۱، ص۳۲-۳۳، به‌ کوشش‌ محمد زاهی‌، دارالبیضاء، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.
۲. باباتنبکتی‌، احمد، نیل‌ الابتهاج‌، در حاشیه الدیباج‌ المذهب‌ ابن‌ فرحون‌، ص۵۲، قاهره‌، ۱۳۹۴ق.
۳. باباتنبکتی‌، احمد، نیل‌ الابتهاج‌، در حاشیه الدیباج‌ المذهب‌ ابن‌ فرحون‌، ص۲۲۳، قاهره‌، ۱۳۹۴ق.
۴. ابن‌مریم‌، محمد، البستان‌، ج۱، ص۸۸، الجزائر، ۱۳۲۶ق‌/۱۹۰۸م.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌مرزوق»، ج۴، ص۱۷۵۶.    رده‌های این صفحه : ابن‌مرزوق | خطیبان تلمسان
جعبه ابزار