ابن‌عدی‌ هارون بن سلیمان خراز اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عدی‌ هارون بن سلیمان خراز اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن هارون بن سلیمان بن داوود بن بهرام بن قطبة بن حریث بن جویره سلمی خرّاز معروف به «ابن عبدی»، از محدّثین قرن سوم هجری است. در اصفهان ساکن بوده، و از علیّ بن حسن بن یعمر شامی، ابی عامر عقدی، ابی عاصم، حماد بن مسعده، عبدالرّحمان بن مهدی، معاذ بن هشام و یحیی قطان روایت می‌نموده است. عبداللّه بن جعفر بن احمد و محمّد بن احمد بن یزید هم از وی روایت می‌کنند. وفاتش در سال ۲۶۳ یا ۲۶۵ق واقع شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۳۳۶.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۳، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۵.    


جعبه ابزار