ابن‌عاشور (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عاشور ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عاشور (اعلام)، عنوان‌ افراد خاندانی‌ مالکی‌ مذهب‌ در سده‌های‌ ۱۱-۱۴ق‌/۱۷-۲۰م‌، در تونس و عهده‌دار مناصب مختلف

ابن‌عاشور محمد بن‌ عاشور، محمد بن‌ عاشور، صوفی‌ و فقیه‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عاشور
ابن‌عاشور عبدالقادر بن‌ محمد عاشور، عبدالقادر بن‌ محمد عاشور، صوفی‌ و یکی از شخصیت‌های ابن‌عاشور
ابن‌عاشور حمده‌ محمد بن‌ محمد، محمد بن‌ محمد بن‌ محمد شاذلی‌ بن‌ عبدالقادر، معروف‌ به‌ حمده‌، فقیه‌ و اصولی‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عاشور
ابن‌عاشور محمدطاهر بن‌ محمد، محمدطاهر بن‌ محمد بن‌ شاذلی‌ بن‌ عبدالقادر، ادیب‌، قاضی‌ و مفتی‌ مالکی‌ و نقیب اشراف‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عاشور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار