ابن‌شفروه عزالدین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه عزالدین اصفهانی، معروف به «عز شفروه» از شعرای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عزالدّین یا عزیزالدّین شفروه اصفهانی معروف به «عز شفروه» از شعرای اصفهان است. برخی از رباعی‌های او در کتاب نزهه المجالس نقل شده است. این رباعی از او است:
"شمعی که چو پروانه برو شاید سوخت•••ما را نه چنان که در گمان آید سوخت"
"زین سوز اگر آب نبودی در چشم•••با شمع بگفتمی که چون باید سوخت"
[۱] عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۶۴۳.
[۲] عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۷۷۲.
[۳] خلیل شروانی، جمال‌الدین، نزهه المجالس، ص۸۵.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۶۴۳.
۲. عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۷۷۲.
۳. خلیل شروانی، جمال‌الدین، نزهه المجالس، ص۸۵.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۷.


منبع

[ویرایش]
سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۱.    


جعبه ابزار