ابن‌شاذان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابنشاذان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

فضل‌ بن‌ شاذان‌ ازدی‌ نیشابوری‌، اِبْن‌ِ شاذان‌، ابومحمد فضل‌ بن‌ شاذان‌ بن‌ خلیل‌ اَزْدی‌ نیشابوری‌ (د ۲۶۰ق‌/ ۸۷۴م‌)، متکلم‌ و فقیه‌ امامی‌
محمد بن شاذان نعیمی نیشابوری، از جمله وکلای امام حسن عسکری (علیه‌السلام)
ابنشاذان محمد بن احمد قمی، اِبْن شاذان‌، محمد بن احمد بن علی بن حسن قمی (ح ۳۳۵- ح ۴۲۰ق /۹۴۶-۱۰۲۹م)، فقیه و محدث امامی
ابنشاذان حسن‌ بن‌ احمد بزاز، اِبْن‌ِ شاذان‌، ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ احمد بن‌ ابراهیم‌ بن‌ حسن‌ بن‌ محمد ابن‌ شاذان‌ بزاز (۳۳۹- ۴۲۵ق‌/۹۵۰-۱۰۳۴م‌)، محدّث‌ اشعری‌ و حنفی‌ بغدادی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار