ابن‌سکری عمادالدین‌ عبدالرحمان‌ بن عبدالعلی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِبن سُکَّری‌، عمادالدین‌ عبدالرحمان‌ بن عبدالعلی‌ بن علی‌ (۵۵۳ - شوال‌ ۶۲۴ق‌/۱۱۵۸- اکتبر ۱۲۲۷م‌) فقیه ‌ و قاضی‌القضاة شافعی‌ مصری‌بود.


بیوگرافی

[ویرایش]

از زندگانی‌ او اطلاع‌ دقیقی‌ در دست‌ نیست‌.

اساتید

[ویرایش]

نوشته‌اند وی‌ نزد شهاب‌الدین‌ طوسی‌ و ظافر بن حسین‌ فقه ‌ آموخته‌ و از کسانی‌ چون‌ ابراهیم‌ بن سماقه‌ و ابوالحسن‌ علی‌ بن خلف‌ کوفی‌ و دیگران‌ روایت‌ کرده‌ است‌.
[۱] ذهبی‌، محمد، العبر، ج۳، ص۱۹۳، به‌ کوشش‌ ابوهاجر محمد سعید بن بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، ۱۹۸۵م‌.
[۲] سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.


منصب دولتی

[ویرایش]

ابن سکری‌ در قاهره‌ مقام‌ قاضی‌القضاتی‌ داشت‌ و خطیب ‌ جامع‌الحاکم‌ در آن‌ شهر بود.
[۳] ذهبی‌، محمد، العبر، ج۳، ص۱۹۳، به‌ کوشش‌ ابوهاجر محمد سعید بن بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، ۱۹۸۵م‌.
[۴] سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.


دستور قضائی

[ویرایش]

وی‌ یکی‌ از قضات‌ را به‌ نام‌ عبدالرحمان‌ نویری‌، از آن‌ جهت‌ که‌ در محاکمات‌ قضایی‌ براساس‌ مکاشفات‌ خود عمل‌ می‌کرد از مقام‌ قضا برکنار کرد.

برکناری از منصب قضاوت

[ویرایش]

او خود نیز پس‌ از مدتی‌ از منصب‌ قاضی‌القضاتی‌ برکنار شد و گفته‌ شده‌ که‌ علت‌ آن‌ امتناع‌ وی‌ از درخواستی‌ بود که‌ راجع‌ به‌ قرض ‌ گرفتن‌ اموال‌ ایتام ‌ از او شد.
[۵] سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.


مباشر تعمیرات‌ مسجد جامع‌ ناصری‌

[ویرایش]

وی‌ به‌ همراه ‌ فخرالدین‌ ابن معلم‌ از جانب‌ الملک‌ الناصر محمد ابن قلاون‌ صالحی‌ (حاکم‌ مصر) مباشرت‌ مخارج‌ تعمیرات‌ مسجد جامع‌ ناصری‌ را به‌ عهده‌ داشت‌ و در مدرسه تقویّه‌ تدریس‌ می‌کرد.
[۶] ابن دقماق‌، ابراهیم‌، الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۱، ص۷۶، بولاق‌، ۱۳۱۰ق‌/ ۱۸۹۳م‌.
[۷] ابن دقماق‌، ابراهیم‌، الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۱، ص۹۴، بولاق‌، ۱۳۱۰ق‌/ ۱۸۹۳م‌.


شاگردان

[ویرایش]

از شاگردان‌ وی‌ در هیچ‌یک‌ از مآخذ سخنی‌ نیست‌. سبکی‌ یکی‌ از نظرات‌ فقهی‌ او را که‌ ابن رفعه‌ در کتاب‌ المطلب‌ خود نوشته‌، بیان‌ کرده‌ است‌.
[۸] سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۱، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.


آثار و تألیفات

[ویرایش]

در منابع‌ تن‌ها این‌ ۳ اثر به‌ وی‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌: شرح‌ صحیح‌ مسلم‌ ،
[۹] حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون، ج۱، ص۵۵۸.
حواشی‌ بر کتاب‌ مشهور الوسیط و تألیفی‌ در مسأله دور.
[۱۰] سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.
[۱۱] اسنوی‌، عبدالرحیم‌، طبقات‌ الشافعیة، ج۲، ص۶۷، به‌ کوشش‌ عبدالله‌ جبوری‌، بغداد، ۱۳۹۱ق‌/۱۹۷۱م‌.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن دقماق‌، ابراهیم‌، الانتصار لواسطة عقد الامصار، بولاق‌، ۱۳۱۰ق‌/ ۱۸۹۳م‌.
(۲) اسنوی‌، عبدالرحیم‌، طبقات‌ الشافعیة، به‌ کوشش‌ عبدالله‌ جبوری‌، بغداد، ۱۳۹۱ق‌/۱۹۷۱م‌.
(۳) حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون.
(۴) ذهبی‌، محمد، العبر، به‌ کوشش‌ ابوهاجر محمد سعید بن بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، ۱۹۸۵م‌.
(۵) سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی‌، محمد، العبر، ج۳، ص۱۹۳، به‌ کوشش‌ ابوهاجر محمد سعید بن بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، ۱۹۸۵م‌.
۲. سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.
۳. ذهبی‌، محمد، العبر، ج۳، ص۱۹۳، به‌ کوشش‌ ابوهاجر محمد سعید بن بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، ۱۹۸۵م‌.
۴. سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.
۵. سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.
۶. ابن دقماق‌، ابراهیم‌، الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۱، ص۷۶، بولاق‌، ۱۳۱۰ق‌/ ۱۸۹۳م‌.
۷. ابن دقماق‌، ابراهیم‌، الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۱، ص۹۴، بولاق‌، ۱۳۱۰ق‌/ ۱۸۹۳م‌.
۸. سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۱، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.
۹. حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون، ج۱، ص۵۵۸.
۱۰. سبکی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الکبری‌، ج۸، ص۱۷۰، به‌ کوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، و محمود محمد طناجی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌/ ۱۹۶۴م‌.
۱۱. اسنوی‌، عبدالرحیم‌، طبقات‌ الشافعیة، ج۲، ص۶۷، به‌ کوشش‌ عبدالله‌ جبوری‌، بغداد، ۱۳۹۱ق‌/۱۹۷۱م‌.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌سکری»،ج۳، ص۱۳۱۹.    


جعبه ابزار