ابن‌سماک (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن سماک ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوعمرو ابن‌سماک، اِبْن‌ِ سَمّاک‌، ابوعمرو عثمان‌ بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ یزید دَقّاق‌ (د ۲۶ ربیع‌الاول‌ ۳۴۴ق‌/۲۰ ژوئیه ۹۵۵م‌)، محدِث‌ بغداد
ابوالعباس ابن‌سماک، اِبْن‌ِ سَمّاک‌، ابوالعباس‌ محمد بن‌ صَبیح‌ عجلی‌ کوفی‌ (د ۱۸۳ق‌/ ۷۹۹م)، فقیه‌، محدث‌ و زاهد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار