ابن‌زهره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زهره ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعلی حسن بن زهره، ابوعلی حسن بن زهرة بن حسن بن زهره، فاضل، ادیب و شاعر
جمال‌الدین عبدالله بن زهره، ابوالقاسم جمال‌الدین، عبدالله بن علی بن زهره، فقیه، ادیب، برادر سیّد بن زهره
سیدابوالمکارم ابن زهره، حمزه بن علی بن زهره، کنیه‌اش ابوالمکارم و معروف به سیدابوالمکارم ابن زهره، از بزرگان شیعه و از عالم‌ترین و معروف‌ترین عالمان خاندان ابن زهره
علاءالدین علی بن زهره، علاءالدین، ابوالحسن، علی بن ابراهیم بن محمد بن علی بن حسن بن زهره، عالم امامی (متوفی ۷۵۵)
محیی‌الدین محمد بن زهره، ابوحامد، محیی الدین محمد بن عبدالله بن علی بن زهره، فقیه امامی (متولد بعد از ۵۶۴)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار