ابن‌زبیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زبیر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زبیر ابوالحسن علی‌ بن‌ محمد قرشی‌ اسدی‌ کوفی‌، معروف‌ به‌ ابن‌کوفی‌، ادیب‌، کاتب‌ و راوی‌
ابن‌زبیر ابوجعفر احمد بن‌ ابراهیم‌ ثقفی‌، محدث‌، نحوی‌، قاری، مفسر، ادیب و مورخ اندلسی‌ معاصر نصریان‌ غرناطه‌
عبدالله بن زبیر عوام، فرزند زبیر بن عوام و از تیره عبدالعزی قریش
عبدالله بن زبیر حمیدی، محدث و فقیه مشهور سده دوم و سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار