ابن‌رسته عبداللّه بن محمد زهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌رسته عبداللّه بن محمد زهری اصفهانی، از محدثان خاندان رسته و برادرزاده رسته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبداللّه بن محمّد بن عمر بن یزید زهری، برادرزاده رسته است، و از پدر و عمویش حدیث نقل نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۶۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۶.    


رده‌های این صفحه : عالمان اصفهان | عالمان ایران
جعبه ابزار