ابن‌جد ابوالحسن‌ یوسف‌ بن‌ محمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن‌ (ابوالحسین‌) یوسف‌ بن‌ محمد بن‌ جد، شاعر و کاتب‌، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد می‌باشد، اِبْن‌ِ‌جَد، نام‌ چند تن‌ از مشاهیر خاندان‌ بنوجدّ در اندلس‌، در سده‌های ۵ -۷ق‌/۱۱-۱۳م‌ است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن‌ (ابوالحسین‌) یوسف‌ بن‌ محمد بن‌ جد، شاعر و کاتب‌. وی در نظم ‌و نثر از ذوقی‌ سرشار برخوردار بود. هنگامی‌ که‌ ابن‌عمار به‌ حکومت ‌مرسیه‌ رسید، او را به‌ دبیری گماشت‌ و چون‌ امیر یوسف‌ بن‌ تاشفین‌ مرابطی‌ در ۴۷۹ق‌/۱۰۸۶م‌ بر اندلس‌ غلبه‌ یافت‌، ابن‌جد به‌ خدمت‌ وی درآمد و در قصیده‌ای که‌ در مدح ‌او سرود، از غفلت‌ها و بی‌بند و باری‌های‌ ملوک‌ اندلس‌ انتقاد کرد.
[۲] ابن‌خطیب‌، محمد، اعمال‌ الاعلام‌، به‌ کوشش‌ لوی‌ پرووانسال‌، ج۱، ص۲۴۲، بیروت‌، ۱۹۵۶م‌.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌سعید، علی‌، المغرب‌، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، ج۱، ص۳۴۰، قاهره‌، ۱۹۵۳م‌.    
۲. ابن‌خطیب‌، محمد، اعمال‌ الاعلام‌، به‌ کوشش‌ لوی‌ پرووانسال‌، ج۱، ص۲۴۲، بیروت‌، ۱۹۵۶م‌.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن‌جد»، ج۳، ص۱۰۲۶.    جعبه ابزار