ابن‌بندار ابوذر اسعد بن حسین یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن بندار ابوذر اسعد بن حسین اصفهانی، از اساتید قرائت و تجوید اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوذر اسعد بن حسین بن سعد یزدی معروف به «ابن بندار»، از اساتید قرائت و تجوید در قرن ششم هجری بوده، و در اصفهان به تدریس مشغول، و مؤذّن مسجد جامع عتیق نیز بوده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی تالیفاتی داشته که از آن جمله است: غایه المنتهی و نهایه المبتدی، المنتقی.
[۳] کاظمینی، محمد، دانشنامه مشاهیر یزد، ج۱، ص۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۱۷۹.    
۲. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۲، ص۲۴۶.    
۳. کاظمینی، محمد، دانشنامه مشاهیر یزد، ج۱، ص۶۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۷.    
جعبه ابزار