ابن‌ابی‌لیلی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ابی‌لیلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌ابی‌لیلی محمد بن عبدالرحمان‌ انصاری‌ کوفی‌، ابن‌اَبی‌لِیْلی‌، محمّد بن عبدالرّحمان‌ بن ابی‌لیلی‌ انصاری‌ کوفی‌ (۷۴- ۱۴۸ق‌/۶۹۳ - ۷۶۵م‌)، فقیه‌، محدّث‌، مفتی‌ و قاضی‌ کوفه‌
ابن‌ابی‌لیلی ابوعیسی‌ عبدالرحمان‌ یسار انصاری‌ کوفی‌، اِبْن‌ِاَبی‌لِیْلی‌، ابوعیسی‌ عبدالرحمان‌ یسار انصاری‌ کوفی‌ (د ۸۳ق‌/ ۷۰۲م‌)، فقیه‌، قاضی‌، قاری‌ و محدث‌ شیعی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار