ابلیس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابلیس شیطان بزرگ از جنیان. و آفریده شده از آتش است.


عامل اخراج آدم

[ویرایش]

ابلیس عامل اخراج آدم علیه‌السّلام و حوا علیهاالسّلام از بهشت گردید.

تعریف

[ویرایش]

ابلیس برگرفته از ماده (ب ـ ل ـ س) است. ابلاس به معنای یاس است و ابلیس را به جهت مایوس شدن وی از رحمت الهی بدین نام خوانده شد. در این عنوان از آیات مشتمل بر واژه «ابلیس» استفاده شده. همچنین است واژه « شیطان » اگر به قرینه سیاق و... منظور از آن ابلیس باشد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابلیس و آدم علیه‌السّلام؛ ادعاهای ابلیس؛ استکبار ابلیس؛ اعتراف ابلیس؛ اغواگری ابلیس؛ دشمنی ابلیس؛ عصیان ابلیس.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.    
۲. ص/سوره۳۸، آیه۷۶.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۳۶.    
۴. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، ج۳، ص۹۰۹، ذیل بلس.    
۵. ابن فارس، مقاییس اللغة،، ص۲۹۹، ذیل بلس.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۵۴، برگرفته از مقاله «ابلیس (قرآن)».    


رده‌های این صفحه : شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار