ابلیس از جن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنسیت ابلیس در قرآن مجید بیان شده است.


موجودی از جنس جن

[ویرایش]

ابلیس، موجودی از جنس جن است.
«... فسجدوا الآ ابلیس کان من الجن...»
به یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید!» آنها همگی سجده کردند جز ابلیس -که از جن بود- و از فرمان پروردگارش بیرون شد آیا (با این حال،) او و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می‌کنید، در حالی که آنها دشمن شما هستند؟! (فرمانبرداری از شیطان و فرزندانش به جای اطاعت خدا) چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۵۴، برگرفته از مقاله «ابلیس از جن».    


رده‌های این صفحه : جنیان | شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار