ابلاغ (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابلاغ به معنی رساندن می باشد. احکام آن در بابهای طهارت، جهاد و وصیت آمده است.


اقسام ابلاغ

[ویرایش]

اصطلاح ابلاغ با توجه به کاربرد های مختلف آن اقسام مختلفی نیز دارا می باشد که عبارتند از:
۱ - رساندن خبر و پیام، که از آن به «اعلام» تعبیر می‌شود.
۲ - رساندن احکام و معارف دین به مردم، که از آن به «تبلیغ» تعبیر می شود.
۳ - رساندن حکم صادر شده از قاضی‌ای به قاضی دیگر، که به آن «انهاء حکم» گفته می‌شود.
۴ - رساندن صدا به گوش کسی، که از آن به «اسماع» تعبیر می‌گردد.
۵ - ابلاغ به معنای مبالغه در رساندن چیزی به بالاترین حدّ آن ـ از حیث مکان، زمان یا جز آن دو ـ نیز آمده است.

ابلاغ نامه رزمندگان

[ویرایش]

رساندن نامه رزمندگان اسلام مستحب است.

مبالغه در مضمضه کردن

[ویرایش]

مبالغه در مضمضه با رساندن آب به انتهای گلو و رساندن آن به بالای بینی در استنشاق مستحب است.

تاثیر ابلاغ در ردّ وصیت

[ویرایش]

وصی تا پیش از مردنِ وصیت کننده می‌تواند وصیت را رد کند و نپذیرد، به شرط آنکه نظر خود را به موصی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ، وصایت بر قوت خود باقی است و با صِرف ردّ باطل نمی‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی المطلب (ط.ق) ج۲، ص۹۹۵.    
۲. نهایة الإحکام ج۱، ص۵۶.    
۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۱۳۴۱۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۰۰.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار