ابرو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابرو دو نوع معنا شده است:
۱. استخوان منحنی بالای کاسۀ چشم با گوشت و مو.
۲. رشته موی روییده شده بر بالای چشم.
ابرو به هر دو معنا در فقه دارای‌ احکامی است که در ابواب طهارت، حج، قصاص و دیات آمده است.


تعریف ابرو

[ویرایش]

استخوان منحنی بالای کاسۀ چشم با گوشت و مو و رشته موی روییده شده بر بالای چشم را ابرو گویند.
ابرو به هر دو معنا در فقه دارای‌ احکامی است که در ابواب طهارت، حج، قصاص و دیات آمده است.

ابرو در تیمم

[ویرایش]

در وجوب کشیدن دست‌ها بر منحنی بالای چشم در تیمّم اختلاف است.
[۲] مستمسک العروة ج۱، ص۴۰۹.


مسح ابرو بعد از شستن دست بعد از غذا

[ویرایش]

مسح کردن منحنی بالای چشم پس از شستن دست بعد از غذا مستحب می‌باشد.

چیدن موی بلند ابرو در حال احرام

[ویرایش]

اگر ابرو به اندازه‌ای بلند باشد که مانع دیدن محرم گردد، وی می‌تواند آن را کوتاه کند، اما در این که این عمل موجب فدیه می‌شود یا نه، اختلاف است.

از بین رفتن ابرو به سبب جنایت

[ویرایش]

اگر ابرو با جنایتی از بین برود، قصاص ثابت است، اما اگر پیش از قصاص بروید، در ثبوت قصاص اختلاف است.

دیه ابرو

[ویرایش]

بنا بر رأی مشهور، دیۀ یک ابرو و دو ابرو در صورتی که دیگر نرویند، به ترتیب دویست و پنجاه و پانصد مثقال شرعی طلای مسکوک است، اما اگر دوباره بروید، ارش ثابت است.

شانه زدن ابرو

[ویرایش]

شانه زدن ابرو مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۷۳.    
۲. مستمسک العروة ج۱، ص۴۰۹.
۳. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۵۰-۴۵۱.    
۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۸۰.    
۵. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۷۳-۳۷۵.    
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۷۵-۱۷۷.    
۷. الحدائق الناضرة ج۵، ص۵۶۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۳۲.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | وضو
جعبه ابزار