ابراهیم و پرندگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم علیه‌السّلام و ماجرای ذبح و احیای دوباره پرندگان، از مسائلی است که خداوند در قرآن کریم آن را نقل کرده و به آن پرداخته است.


فراخوانی پرندگان از سوی ابراهیم

[ویرایش]

فراخوانی پرندگان از سوی ابراهیم علیه‌السّلام و بازگشت آنان به سوی وی:
«واذ قال ابرهیم رب ارنی کیف تحی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولـکن لیطمـئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم؛ و (ياد كن‌) آنگاه كه ابراهيم گفت‌: (پروردگارا، به من نشان ده‌؛ چگونه مردگان را زنده مى‌كنى‌؟) فرمود: (مگر ایمان نياورده‌اى‌؟) گفت‌: (چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.) فرمود: (پس‌، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان‌؛ سپس بر هر كوهى پاره‌اى از آنها را قرار ده‌؛ آنگاه آنها را فرا خوان‌، شتابان به سوى تو مى‌آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است‌.)»

ذبح پرندگان و احیای آن‌ها

[ویرایش]

فراخوانی پرندگان از سوی ابراهیم علیه‌السّلام و ذبح آن‌ها برای دیدن چگونگی احیای مردگان:
«و اذ قال ابرهیم رب ارنی کیف تحی الموتی... قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا...؛و (ياد كن‌) آنگاه كه ابراهيم گفت‌: (پروردگارا، به من نشان ده‌؛ چگونه مردگان را زنده مى‌كنى‌؟) فرمود: (مگر ايمان نياورده‌اى‌؟) گفت‌: (چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.) فرمود: (پس‌، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان‌؛ سپس بر هر كوهى پاره‌اى از آنها را قرار ده‌؛ آنگاه آنها را فرا خوان‌، شتابان به سوى تو مى‌آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است‌.)»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۶۰.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۶۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ابراهیم و پرندگان».    جعبه ابزار