ابراهیم ریاضی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم ریاضی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد ریاضی نجف‌آبادی، از علما و فقهای قرن چهارده هجری در اصفهان
ابویسر ابراهیم بن احمد ریاضی، از دانشمندان و نویسندگان مغربی در قرن سوم قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار