ابراهیم بن عجنس زبادی اندلسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عجنّس زبادی (م ۲۹۵ هـ)، دانشمند و فقیه اندلسی در قرن سوم قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن عجنّس بن اسباط زبادی‌ اندلسی کلاعی وشقی، اهل وشقه، از توابع ثغر اعلی در شرق‌ اندلس بود و هنگام سفرش از یونس بن عبدالاعلی استفاده کرد
[۳] ابن‌فرضى، عبدالله بن محمد، تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس، ج۱، ص۱۸.
و از ایشان و دیگران روایت نقل کرده است. وی فردی دانشمند و فقیه بود.

تاریخ وفات

[ویرایش]

ابراهیم زبادی در سال ۲۹۵ یا حدود ۲۷۰ هـ و در دوره حکومت محمد بن عبدالرحمان بن حکم درگذشت.
[۷] سمعانی، عبدالكريم، الانساب، ج۵، ص۶۰۵.


آثار

[ویرایش]

اثر ابراهیم زبادی، مختصر المدّونه است،
[۸] ابن‌فرضى، عبدالله بن محمد، تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس، ج۱، ص۱۸.
المدوّنه تصنیف ابی‌عبدالله عبدالرحمان ابی‌القاسم مالکی (م ۱۹۱ هـ) و از کتاب‌های مهم مذهب مالکی است و با نام المدونه فی فروع المالکیه شناخته می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقری تلمسانی، احمد بن محمد، نفح الطیب، ج۱، ص۱۶۶.    
۲. ابن‌ماکولا، علی بن هبة‌الله، الاکمال، ج۴، ص۲۱۱.    
۳. ابن‌فرضى، عبدالله بن محمد، تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس، ج۱، ص۱۸.
۴. ابن‌عمیره، احمد بن یحیی، بغیة الملتمس، ص۲۲۲.    
۵. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۵۸.    
۶. ابن‌ابی‌نصر، محمد بن فتوح، جذوة المقتبس، ص۱۵۶.    
۷. سمعانی، عبدالكريم، الانساب، ج۵، ص۶۰۵.
۸. ابن‌فرضى، عبدالله بن محمد، تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس، ج۱، ص۱۸.
۹. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۶۴۴.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۴، برگرفته از مقاله «ابراهیم بن عجنس زبادی اندلسی».


جعبه ابزار