ابراهیم بن شیبه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن شیبه اصفهانی، از محدّثان شیعه و از صحابه حضرت امام‌ هادی (علیه‌السّلام) بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن شیبه اصفهانی، گویند اصلش از کاشان بوده، و از محدّثان شیعه و از صحابه حضرت امام‌ هادی (علیه‌السّلام) است، و از حضرت ایشان حدیث نقل می‌نموده است. علیّ بن مهزیار اهوازی گوید: «نامه حضرت ابی‌جعفر امام‌ هادی (علیه‌السّلام) رانزد ابی شیبه اصفهانی دیدم». احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی، از محدّثان مورد وثوق شیعه از او روایت می‌نماید.
[۱] قهپایی، عنایت الله، مجمع الرّجال، ج۱، ص۴۹.
[۶] فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۱۹۱-۱۹۲.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قهپایی، عنایت الله، مجمع الرّجال، ج۱، ص۴۹.
۲. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۲، ص۱۴۴.    
۳. برقی، احمد بن ابی عبدالله، رجال برقی، ص۵۶.    
۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۶۸.    
۵. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۱۳.    
۶. فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۱۹۱-۱۹۲.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۷۴.
۸. حسینی تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۷.    جعبه ابزار