اباحه غیر اقتضایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاباحه غیر اقتضایی به اباحه ناشی از عدم وجود ملاک برای الزام مکلف بر انجام یا ترک فعل اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اباحه غیر اقتضایی، مقابل اباحه اقتضایی می‌باشد و آن، اباحه‌ای است که از عدم وجود ملاک برای الزام مکلف به انجام و یا ترک فعل نشأت گرفته است؛ یعنی نه انجام فعل دارای مصلحت است و نه ترک آن دارای مفسده، بلکه در هر دو (فعل و ترک) به یک اندازه مصلحت و مفسده وجود دارد و هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد؛ نتیجه چنین امری، تخییر مکلف در انجام فعل و یا ترک آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۶۴.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۲۰.    
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اباحه غیر اقتضایی».    


رده‌های این صفحه : اباحه(اخص)
جعبه ابزار