ائمه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افائمه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ائمه شیعه، چهارده معصوم (علیهم‌السلام)
ائمه (امامان معصوم شیعه)، امامان دوازده‌گانه شیعه
ائمه سبعه، قرای سبعه هفت تن از مشهورترین قاریان صاحب قرائت مخصوص
ائمه بقیع، قبور چهار امام(امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق) در بقیع
ائمه قراء، پیشوایان مردم در زمینه قرائت و آموزش قرآن
ائمه کفر، به پیشی‌گیرندگان در کفر و مقتدای دیگر کافرانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار