إعجاز القرآن بین المعتزلة و الأشاعرة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«اعجاز القرآن بین المعتزلة و الاشاعرة» نوشته دکتر منیر سلطان، استاد در نقد و بلاغت و مدرس دانشکده دخترانه دانشگاه عین شمس است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب به طرح مساله اعجاز می‌پردازد و آرای دو مکتب کلامی مشهور معتزلی و اشعری را در ترازوی نقد می‌گذارد. مؤلف در این کتاب آرای عبد القاهر جرجانی، ابوبکر باقلانی و فخر رازی را در برابر آراء و اندیشه‌های بزرگان معتزله از جمله سکاکی، جاحظ و زمخشری قرار داده است. به ویژه به ابن راوندی یکی از دانشمندان معتزله که از این مکتب برید و بعدها کتابهایی علیه آراء معتزله نوشت، پرداخته است. مباحث چهارگانه کتاب عبارتند از: علم کلام، معتزله و اعجاز قرآن، اشاعره و اعجاز قرآنی، آرای اشاعره و معتزله و نقد آنها. مؤلف به دور از گرایشهای فرقه‌ای به نقد آراء این بزرگان و دیگر نامداران علم البلاغة و علم الکلام پرداخته و به خوبی شرایط و دلایل آرای آنها در زمینه اعجاز را تبیین نموده است.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه چاپ سوم کتاب و نیز مقدمه چاپ اول آن و یک تمهید و ابواب سه گانه به شرح ذیل می‌باشد: تمهید:
[۱] إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة، منیر سلطان، ص۱۷.
«علم الکلام» شامل موضوعات: النشاة و الازدهار، المعتزلة و الاشاعرة می‌باشد. الباب الاول: «المعتزلة و اعجاز القرآن» دارای سه فصل ذیل می‌باشد: ۱- النظام و الجاحظ ۲- الجبائی و الرمانی ۳- القاضی عبد الجبار. الباب الثانی:
[۲] إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة، منیر سلطان، ص۹۷.
«الاشاعرة و اعجاز القرآن» دارای دو فصل است: ۱- الباقلانی ۲- عبد القاهر الجرجانی. الباب الثالث:
[۳] إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة، منیر سلطان، ص۱۶۵.
«الاعجاز بین المعتزلة و الاشاعرة» سه فصل ذیل را دربر دارد: ۱- الزمخشری ۲- شخصیات اخیرة (ابن حزم الاندلسی، فخر الدین الرازی، السکاکی). ۳- اعجاز القرآن بین المعتزلة و الاشاعرة. در پایان باب سوم نتایج حاصله از مباحث کتاب فهرست شده است. کتاب در انتها دارای فهرستهای فنی است که شامل فهرست مخطوطات و منابع و مآخذ، آیات قرآنی، اعلام، اشعار، اصطلاحات علم بلاغت و فهرست تفصیلی مطالب می‌باشد.

نسخه شناسی

[ویرایش]


کتاب حاضر به قلم دکتر منیر سلطان، استاد در نقد و بلاغت و مدرس دانشکده دخترانه دانشگاه عین شمس و به زبان عربی نگارش یافته و در قطع وزیری با جلد شومیز در ۲۹۲ صفحه برای بار سوم در سال ۱۹۸۶ م توسط انتشارات «منشاة المعارف» اسکندریه مصر منتشر شده است. منبع: ۱- خرمشاهی بهاء الدین، دانشنامه قرآن، جاول، ص۲۵۶ ۲- مقدمه مؤلف و متن کتاب.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة، منیر سلطان، ص۱۷.
۲. إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة، منیر سلطان، ص۹۷.
۳. إعجاز القرآن بين المعتزلة و الأشاعرة، منیر سلطان، ص۱۶۵.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب علوم قرآن
جعبه ابزار