إخبار الوری بأخبار امّ القری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتابی در تاریخ محلی مکه، نوشته محمد بن عمر بن سالم مکی (۸۵۹ـ۹۱۷ق.) است.مفقود شدن اخبار الوری

[ویرایش]

به گزارش زرکلی، این کتاب از آثار گمشده تاریخ محلی مکه است که از سال ۸۷۲ق. تا سال وفات نویسنده را گزارش کرده است. محمد بن عمر بن ابی بکر بن عبداللطیف بن سالم مکی کتاب را در دو جلد نگاشته و موضوع کتاب او،وفیات و رخدادهای مکه بوده است.


نبودن گزارش از شرح حال مولف

[ویرایش]


به رغم کوشش کتاب شناسان مکه، از زندگی و شرح حال ابن سالم آگاهی در دست نیست، جز آن چه زرکلی از نسخه خطی السنا الباهر نوشته جمال الدین محمد شلی (م. ۱۰۹۳ق.) گزارش کرده است.
[۴] التاریخ و المورخون، ص۱۷۰.
عز بن فهد (م. ۹۲۲ق.) ، از تاریخ نگاران و رجال شناسان هم روزگارش، نیز شرح حال او را در کتاب بلوغ القری نیاورده است.
[۵] . التاریخ و المورخون، ص۱۷۰.منابع

[ویرایش]

(۱). الاعلام، الزرکلی (م. ۱۳۹۶ق.) ، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۹۸۰م.
(۲). معجم المؤلفین، عمر کحاله، بیروت، دار احیاء التراث العربی ـ مکتبة المثنی.
(۳). التاریخ و المورخون بمکه، محمد الحبیب الهیله، مکه، مؤسسة الفرقان، ۱۹۹۴م.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاعلام، خیر الدین الزرکلی، ج۶، ص۳۱۵.    
۲. معجم المؤلفین، عمر رضا کحالة، ج۱۱، ص۷۸.    
۳. الاعلام، خیر الدین الزرکلی، ج۶، ص۳۱۵.    
۴. التاریخ و المورخون، ص۱۷۰.
۵. . التاریخ و المورخون، ص۱۷۰.


منبع

[ویرایش]

نمایندگی ولی فقه در امور حج و زیارت بر گرفته از مقاله «آیه هجرت»    


رده‌های این صفحه : تاریخ مکه | کتاب شناسی | کتب تاریخ مکه
جعبه ابزار