آیینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیینه جسم صیقلى و شفاف منعکس کننده صورت اشیاء هست؛ و در باب‌هاى طهارت، صلات، حج و دیات به مناسبت از آن سخن رفته است.


احکام آیینه

[ویرایش]


← نگاه کردن مُحرِم در آیینه


بنا بر فتوای مشهور، نگاه کردن محرم در آیینه حرام است، لیکن کفّاره ندارد و مستحب است وى پس از نگاه کردن، تلبیه بگوید.
[۲] مناسک مراجع، ص ۸۳.


← مستحبات نگاه کردن در آیینه


هنگام نگاه کردن در آیینه، حمد خدا مستحب استو خواندن دعای «الحمد للّه الّذى خلقنى بشرا سویّا و زیّننى و لم یشنّى و فضّلنى على کثیر من خلقه و منّ علىّ بالاسلام و رضیه لى دینا» وارد شده است.

← نگاه کردن به مُحرمات با آیینه


آنچه نگاه کردن به آن حرام است - مانند عورت دیگرى یا بدن زن نامحرم- بنا بر نظر مشهور، نگاه کردن به آن از آیینه نیز حرام می‌باشد؛ مگر در موارد ضرورى مانند درمان بیمار.

← تطهیر با آیینه


در این که چیز نجس که با تابش خورشید، پاک مى‌شود، با انعکاس نور خورشید از آیینه نیز پاک مى‌گردد، اختلاف است.

← قصاص با آیینه


از راه‌هاى قصاص کسى که بینایى چشم دیگرى را از بین ببرد، ولى حدقه آن سالم باشد، استفاده از آیینه است؛ بدین صورت که آیینه حرارت داده شده را در برابر تابش خورشید قرار مى‌دهند تا در چشم جانی بتابد و بینایى آن از بین برود، مشروط به این که به حدقه زیان نرساند. اگر قصاص موجب زیان بیشتر بر چشم جانى گردد، قصاص ساقط مى‌شود و جانى باید دیه بپردازد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۸، ص ۳۴۸.    
۲. مناسک مراجع، ص ۸۳.
۳. وسائل الشیعة ج۷، ص۱۷۳.    
۴. فقه الرضا، ص۳۹۵.    
۵. مستمسک العروة ج۵، ص۲۴۹.    
۶. العروة الوثقی (المحشی) ج۲، ص ۳۱۸.    
۷. مستمسک العروة ج۲، ص۸۴.    
۸. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۷۱- ۳۷۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۹۸.    


جعبه ابزار