آیه ۶۴ انفال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۶۴ انفال، از آیات مرتبط با فضائل امام علی علیه‌السّلام است.


آیه من اتبعک

[ویرایش]

به آیه ۶۴ سوره انفال «آیه من اتبعک» گفته می‌شود: (یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین)؛ «ای پیامبر، خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی میکنند برای حمایت تو کافی است».

تفسیر و شأن نزول

[ویرایش]

در این آیه برای تقویت روحیه پاک پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: خداوند و این مؤمنانی که از تو پیروی میکنند برای حمایت تو کافی هستند، و با کمک آنها می‌توانی به هدف خود نائل شوی. بعضی از مفسران نقل کرده‌اند که این آیه هنگامی نازل شد که طائفه یهود بنی قریظه و بنی نضیر به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم گفتند ما حاضریم تسلیم تو شویم و از تو پیروی کنیم (و ترا یاری خواهیم کرد) آیه بالا نازل شد و به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هشدار داد که به آنها اعتماد و تکیه نکند، بلکه تکیه گاه خود را تنها خدا و مؤمنان قرار دهد. حافظ ابو نعیم که از علمای معروف اهل سنت است در کتاب فضائل الصحابه به اسناد خود نقل کرده که این آیه در باره علی بن ابی طالب نازل شده و منظور از مؤمنین، علی علیه‌السّلام است.

عدم حصر آیه با شأن نزول

[ویرایش]

البته این گونه تفسیرها و شان نزول‌ها آیه را منحصر و محدود نمی‌کند، بلکه منظور این است شخصی مانند علی علیه‌السّلام که در صف اول مؤمنان قرار دارد نخستین تکیه گاه پیامبر بعد از خدا از میان مسلمین است هر چند که دیگر مؤمنان نیز در صفوف بعد یار و یاور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هستند.
[۴] طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۸۵۷.
[۵] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج۳، ص۲۰۰.
[۸] بحرانی، هاشم بن سلیمان، - ۱۱۰۷ق، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۶۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۳۳.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، ۳۸۵ - ۴۶۰ق، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۵۳.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۸۵۷.
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج۳، ص۲۰۰.
۶. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۱۲۱.    
۷. فخر رازی، محمد بن عمر، ۵۴۴ - ۶۰۶ق، التفسیرالکبیر، ج۱۵، ص۵۰۳.    
۸. بحرانی، هاشم بن سلیمان، - ۱۱۰۷ق، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۷۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه ۰۶۴ انفال».    جعبه ابزار