آیه وصیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه آیه ۱۸۰ بقره و نیز ۱۰۶ مائده " آیه وصیت " اطلاق می شود.


منظوز از آیه وصیت

[ویرایش]

به آیه ۱۸۰ بقره و نیز ۱۰۶ مائده " آیه وصیت " گفته اند: " کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة للوالدین و الاقربین بالمعروف حقاً على المتقین ؛ بر شما نوشته شد، که چون یکى از شما را (نشانه هاى ) مرگ فرا رسد، هر گاه مالى ( بسیار ) به جا گذارد، براى پدر و مادر و خویشان - که ارث نمى برند - به نیکویى وصیت کند، که این سزاوار پرهیزگاران است ".

کیفیت استدلال به آیه وصیت

[ویرایش]

آیه «کتِبَ عَلَیکمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَک خَیراً الْوَصِیةُ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ» به وصیت بخشى از مال براى پدر، مادر و بستگان، به هنگام آشکار شدن نشانه‌هاى مرگ، دستور مى‌دهد.
به دلیل روایات، مراد از «کُتِبَ»، استحباب وصیت، و مراد از «خَیْراً»، مال و مراد از «مَعْروُف»، اجحاف و ستم نکردن در وصیت است؛ بدین معنا که وصیت به گونه‌ اى باشد که به وارثان زیان وارد نشود.
[۲] مسالک الافهام (کاظمى) ج۳، ص۱۰۳-۱۱۳.


حکم وصیت

[ویرایش]


← استحباب وصیت


هر چند براى تشریع و قانون گذارى " وصیت " از واژه " کتب علیکم " در آیه استفاده شده که ظهور در وجوب دارد، ولى وصیت نمودن، امر مستحبی است و این تعبیر هم، بر استحباب مؤکد حمل مى شود.

← نسخ وجوب وصیت


ولى برخى گفته اند: وصیت در آغاز براساس همین آیه واجب بوده و بعد از نزول آیات ارث، این وجوب نسخ شد و تبدیل به امر مستحب گردید.

مستندات مقاله

[ویرایش]

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۴۳۹-۴۴۱.    
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱، ص۶۱۴-۶۲۱.    
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۴۹۲.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۰.    
۲. مسالک الافهام (کاظمى) ج۳، ص۱۰۳-۱۱۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۱۱.    
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار