آیه لعان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۰۰۶ نور یا آیه لعان به آیه ۶ نور، در باره اجرای نفرین خاص بین زن و شوهر اطلاق می‌شود.


محتوای آیه لعان

[ویرایش]

به آیه ۶ سوره نور آیه لعان می‌گویند: ((والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین) …)؛ و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی (دیگر) ندارند هر یک از آنان (باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است، و (گواهی در دفعه) پنجم این است که (شوهر بگوید) لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد! و از (زن) کیفر ساقط می‌شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که (شوهر) او جدا از دروغگویان است. و (گواهی) پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر (شوهرش) از راستگویان باشد.

احکام لعان

[ویرایش]

در قرآن آیات ۶ - ۹ سوره نور به تشریع احکام لعان پرداخته است. منظور از شهادت در این آیه، قسم خوردن به خدا است. لعان مصدر باب مفاعله از ماده لعن به معنای نفرین و دورکردن از خیر، و در اصطلاح، مباهله و نفرین خاصی است که بین زن و شوهر در صورتی انجام می‌شود که مرد همسر دائم خود را به زنا و عمل منافی عفت متهم یا فرزند خویش را نفی کند. لعان به این صورت انجام می‌شود که شوهر در آغاز، چهار بار می‌گوید: اشهد بالله بانی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها و سپس یک بار می‌گوید: لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین.
وقتی مرد این صیغه مخصوص را نزد حاکم شرع بگوید، حد قذف از او برداشته می‌شود. در مقابل اگر زن لعان نکرد، حد زنا بر او جاری می‌شود؛ ولی اگر زن نیز به این صورت لعان کرد که چهار بار گفت: اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد و برای بار پنجم تنها یک بار گفت: ان غضب الله علی ان کان من الصادقین، حد زنا از زن برداشته و آثار لعان جاری می‌شود.

آثار لعان

[ویرایش]

این آثار عبارتند از:
۱. انفساخ عقد و جدایی زن و مرد؛
۲. حرمت ابدی ازدواج آن دو؛
۳. سقوط حد قذف از مرد و سقوط حد زنا از زن؛
۴. نفی فرزند از مرد و الحاق او به زن (اگر لعان برای نفی ولد بوده باشد).
[۱] مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، جلد۱۴، صفحه ۳۷۸-۳۷۷.
[۲] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، جلد۱۵، صفحه ۸۲.


کیفیت استدلال به آیه لعان

[ویرایش]


← مشروعیت و کیفیت لعان


آیه «وَ الَّذِینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یکنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ ...» بیانگر مشروعیت لعان و کیفیت آن، در صورت نسبت دادن زنا به‌ زن از سوى شوهر- که یکى از دو سبب ثبوت لعان است- مى‌باشد.
[۴] کنز العرفان ج۲، ص ۲۹۳-۲۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، جلد۱۴، صفحه ۳۷۸-۳۷۷.
۲. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، جلد۱۵، صفحه ۸۲.
۳. نور/سوره۲۴، آیه۶    
۴. کنز العرفان ج۲، ص ۲۹۳-۲۹۷.
۵. زبدة البیان، ص۶۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه فارسی علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه ۰۰۶ نور».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۰۳.    


جعبه ابزار