آیه سوال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز آیات مورد استناد در بحث حجیت خبر واحد آیه ۷ سوره انبیاء و آیه ۴۳ سوره نحل می‌باشد.


معرفی آیه سوال

[ویرایش]

آیه سؤال، از آیاتی است که اصولیون برای حجیت خبر واحد به آن تمسک کرده‌اند.
در این آیه، خداوند می فرماید: "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛ اگر نمی دانید، از اهل اطلاع بپرسید"

کیفیت استدلال به آیه

[ویرایش]

استدلال به آیه شریفه چنین است:
این آیه به واسطه کلمه "فاسئلوا" که امر است، سؤال از اهل ذکر را واجب کرده است، و لازمه وجوب سؤال، وجوب قبول و متعبد شدن به آن است، زیرا در غیر این صورت، وجوب سؤال لغو می گردد.

نقد و ارزیابی

[ویرایش]

به این استدلال اشکالاتی شده است، از جمله این که:وجوب سؤال برای کسب علم است نه به معنای تعبد به آن.
بسیاری از علما مانند "شیخ انصاری" در کتاب «رسائل» دلالت این آیه را بر مطلب نپذیرفته‌اند.
[۱۰] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد ازدیدگاه مذاهب اسلامی، ص ۱۰۹.
[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۱۰، ص ۵۳۴-۵۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه ۷    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه ۴۳    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۴۳    
۴. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۲، ص ۴۵۴.    
۶. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص ۲۷۶.    
۷. حایری، عبد الکریم، درر الفوائد، ج۲، ص ۵۶.    
۸. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۴۸۶.    
۹. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۲۸۷.    
۱۰. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد ازدیدگاه مذاهب اسلامی، ص ۱۰۹.
۱۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج ۳، ص ۱۸۹.    
۱۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۸۸.    
۱۳. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص ۲۸۱.    
۱۴. آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۰۰.    
۱۵. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۱۰، ص ۵۳۴-۵۳۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «آیه اهل ذکر».    


جعبه ابزار