آیه زنا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۲ نور، درباره حکم شرعی زنا صحبت می کند.


تعریف

[ویرایش]

به آیه ۲ سوره نور «آیه زنا» یا «آیه حد زنا» می‌گویند.

آیه مربوطه

[ویرایش]

(الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین)؛
" به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در (کار) دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند".

احکام زنا

[ویرایش]

حکم زنا در اسلام به تناسب موارد آن متفاوت است، و این آیه فقط حکم یک قسم را بیان کرده است.

دو نکته

[ویرایش]

۱. نباید در اجرای این حد الهی (حد زنا) گرفتار احساسات و عواطف شد و حد الهی را کمتر یا بیشتر زد؛
۲. اجرای این حد الهی باید در ملا عام و در دید گروهی از مؤمنان باشد تا عبرت برای دیگران و باعث شرمساری مجرم شود.

حد مرد و زن زناکار

[ویرایش]

(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة و لا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین)؛
«زن و مرد زناکار را هر یک، صد تازیانه بزنید، و هرگز در دین خدا رافت (و محبت کاذب) شما را نگیرد اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهی از مؤمنان مجازات آنها را مشاهده کنند».
در این آیه حد مرد و زن زناکار بیان شده، و از رافت (و محبت کاذب و دروغین) در اجرای این حد الهی نهی کرده، و حضور گروهی از مؤمنان برای مشاهده این مجازات را لازم دانسته است.
[۴] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۵، ص۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۵۹.    
۴. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۵، ص۷۹.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۳، ص۱۳۰-۱۴۸.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۵۷.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷، ص۲۱۹.    
۸. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۳، ص۳۰۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه زنا».    جعبه ابزار