آیه رغبت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ادعایی مدعیان نسخ تلاوت، در باره عدم رویگردانی از پدران را آیه رغبت گویند.


نقل قول عمر

[ویرایش]

در برخی از منابع معتبر اهل سنت از قول عمر عباراتی نقل شده که عمر مدعی بود این عبارات، آیاتی از قرآن هستند که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم قرائت می‌کردیم ولی بعد از رحلت آن حضرت مورد غفلت واقع شد و در مصاحف ثبت نشد. مطابق برخی از این نقل‌ها عمر می‌گوید اگر خوف این را نداشتم که بگویند عمر چیزی بر قرآن افزود دستور به درج این آیات در مصاحف می‌دادم! این اخبار، مورد استناد کسانی واقع شده که قائل به وقوع نسخ تلاوت در قرآن هستند.

ادعای دیگر از عمر

[ویرایش]

یکی از موارد ادعایی عمر، عبارتی است که از آن به «آیه رغبت» یاد شده و به این شرح است: «ان لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم. او: ان کفرا بکم ان ترغبوا عن آبائکم». طبق نقل مذکور، خود عمر در تعیین دقیق الفاظ عبارت، مردد است. در خبری دیگر، چنین از وی نقل کرده‌اند: «ان انتفاءکم من آبائکم کفر بکم».

مفاد آیه ادعایی

[ویرایش]

مفاد آیه ادعایی این است که رو گردان نشوید از پدران خود، زیرا این کفر است که از پدران خود رو گردان شوید. این عبارت را از مصادیق آیات منسوخ التلاوة والحکم دانسته‌اند، یعنی علاوه بر تلاوت، حکم مذکور در آن هم نسخ شده است.

ردیه ادعا

[ویرایش]

در رد این ادعا دلایل متعددی ذکر شده است، مانند: اشکالات ادبی و مخالفت با فصاحت و بلاغت، عدم ذکر این آیه ادعایی- و موارد مشابه- توسط کاتبان وحی و صاحبان مصاحف و حافظان قرآن.
[۴] عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۷۶-۲۸۲.
[۵] بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۶، ص۲۵۰۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیه رجم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۹.    
۲. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۸۵.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۸۴.    
۴. عاملی، جعفر مرتضی، حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۷۶-۲۸۲.
۵. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۶، ص۲۵۰۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه رغبت».    جعبه ابزار