آیه دین (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۲۸۲ بقره، درباره لزوم کتابت بدهی مدت دار بحث می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

به آیه ۲۸۲ سوره بقره آیه دین، تداین (مداینه) و قرض می‌گویند.

آیه مربوطه

[ویرایش]

(یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه …)؛ "‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هر گاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید ".
این آیه (طولانی‌ترین آیه قرآن) دربردارنده نکات فراوانی است؛

نکات موجود در آیه

[ویرایش]

۱. برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و نزاع و برای قرض و وام و معاملاتی که مقداری از پول باقی می‌ماند باید چیزی نوشته شود.
۲. نویسنده باید شخص سومی باشد تا اطمینان بیشتری به قرارداد باشد و از دستبرد یکی از طرفین سالم بماند.
۳. نگارنده باید عادلانه و عین واقعیت را بنویسد.
۴. نویسنده باید از احکام سند و شرایط معامله آگاه باشد.
۵. افزون بر نوشتن، طرفین در قرارداد باید دو شاهد بگیرند.
۶. نگارنده سند و شهود نباید به خاطر رعایت حق و عدالت اذیت شوند.
۷. تداین یعنی سلم ( معامله سلف، پیش خرید و پیش فروش) یا نسیه یا اجاره و هر معامله‌ای که یکی از عوضین، مدت دار باشد.
۸. ضرورت تعیین مدت صریح با قید روز، ماه و سال که از کلمه "مسمی" در آیه برمی آید.
۹. شاهد باید دو مرد باشد (یا یک مرد و دو زن ). و….
[۳] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۲، ص۴۳۴.
[۴] مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، ج۱، ص۴۴۰-۴۵۲.
[۵] سبحانی، جعفر، الایمان و الکفر فی الکتاب و السنة، ج۱، ص۲۴۹.
[۶] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۸۲.    
۳. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۲، ص۴۳۴.
۴. مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، ج۱، ص۴۴۰-۴۵۲.
۵. سبحانی، جعفر، الایمان و الکفر فی الکتاب و السنة، ج۱، ص۲۴۹.
۶. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۰۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه دین».    جعبه ابزار