آیه حصر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه حصر به آیه ۱۴۵ سوره انعام اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه حصر

[ویرایش]


← ماکولات حرام در آیه حصر


به آیه «قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یکونَ مَیتَةً ...» در باب اطعمه و اشربه بر حرمت خوردن مردار، خون جهنده، خوک و حیوانی که هنگام ذبح آن، نامی غیر از خدا بر آن برده شده باشد، استناد شده است.

← ماکولات حرام غیرمذکور در آیه حصر


حصر در آیه، اضافی است نه حقیقی، یعنى در آنچه تا کنون بر من وحی شده است، حرامی جز این چهار چیز نیافته‌ام و این با نزول محرمات دیگر پس از نزول این آیه، منافات ندارد.
[۲] کنز العرفان ج۲، ص۳۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۲. کنز العرفان ج۲، ص۳۰۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۹۰.    


جعبه ابزار