آیه تمتع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه تمتّع به آیه ۱۹۶ سوره بقره اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه تمتع

[ویرایش]


← مضمون آیه حج تمتع


آیه «... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی ...» ناظر به حج تمتع و پاره‌اى از احکام آن است.

← احکام مستفاد از آیه تمتع


احکامی که از آیه تمتع استفاده می شوند، قربانی و در صورت ناتوانى از قربانى، ده روز روزه که سه روز آن در حج و هفت روز دیگر پس از بازگشت از حج است، مى‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۲. زبدة البیان، ص۲۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۸۶-۱۸۷.    جعبه ابزار