آیه تحریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه تحریم یا «آیه حلائل» یا «آیه محرمات» یا «آیه وطی»‌ به آیه ۲۳ سوره نساء اطلاق می شود.


محتوای آیه تحریم

[ویرایش]

آیه ۰۲۳ نساء یا آیه تحریم به آیه ۲۳ سوره نساء، در باره حرمت ازدواج مردان با بعضی از زنان محارم و غیر محارم اطلاق می‌شود.
به آیه ۲۳ سوره نساء آیه تحریم می‌گویند: ((حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامهات نسآئکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسآئکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما)؛) " (نکاح اینان) بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که (آنها دختران) در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن همسران همبستر شده‌اید پس اگر با آنها همبستر نشده‌اید بر شما گناهی نیست (که با دخترانشان ازدواج کنید) و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است".

اقسام قرابت

[ویرایش]

خداوند متعال در این آیه شریفه، کسانی را معرفی کرده که ازدواج با آن‌ها حرام است. وجه نامگذاری این آیه به تحریم نیز کلمه حرمت ابتدای آیه، است.
محرمیت از سه طریق است:
۱. قرابت نسبی (ولادت
۲. قرابت سببی (ازدواج)؛
۳. قرابت رضاعی (شیردادن).
[۳] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، جلد۴، صفحه ۲۶۲.


مضمون آیه تحریم

[ویرایش]

آیه «حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهاتُکمْ وَ بَناتُکمْ وَ أَخَواتُکمْ ...» بیانگر آن گروهی از خویشاوندان نسبی و سببی است که ازدواج با آنان حرام است.

زنانی که ازدواج با آنها حرام است

[ویرایش]

اینان عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادر و خواهر رضاعی، مادرزن، دختر زن در صورت دخول به مادر (ربیبه)، زن پسر و خواهر زن.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، جلد۳، صفحه ۳۲۸-۳۲۷.    
۳. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، جلد۴، صفحه ۲۶۲.
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، ۵۴۴ - ۶۰۶ق، التفسیرالکبیر، جلد۱۰، صفحه (۲۴-۳۷).    
۵. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۶. زبدة البیان، ص۵۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۸۴.    
فرهنگ‌نامه فارسی علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه تحریم».    


جعبه ابزار