آیه تجارت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه تجارت‌
آیه تجارت یا «آیه تراضی» یا «آیه اکل به باطل» به آیه ۲۹ سوره نساء اطلاق می گردد.


کیفیت استدلال به آیه تجارت

[ویرایش]


← تصرف نامشروع در اموال دیگران


به آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ» بر حرمت تصرف در اموال دیگران از راه نامشروع همچون غصب، سرقت و غیر آن استناد شده است.

← تصرف مشروع به سبب تجارت


به آیه تجارت بر اباحه تصرف به سبب تجارت در صورتی که با اختیار و رضایت دو طرف انجام شده باشد، استناد شده است.

مراد از تجارت در آیه

[ویرایش]

مراد از تجارت، مطلق معاوضه از قبیل بیع، صلح و قرض می‌باشد.
[۳] کنز العرفان ج۲، ص۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۲. زبدة البیان، ص۴۲۷.    
۳. کنز العرفان ج۲، ص۳۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۴۸.    


جعبه ابزار