آیات محکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دارای مدلولی روشن و استوار را آیات محکم گویند.


معنای محکم

[ویرایش]

" محکم " برگرفته از " حکمت الدابة " به معنای " منعت " (منع شدن) است. و " حُکم " عبارت از جداسازی دو چیز است. و معنای دیگر محکم "متقن" (استوار) است.

معنای آیات محکم

[ویرایش]

" آیات محکم " آیاتی هستند که لفظاً و معناً استوار و صریح اند و از چند پهلویی به دوراند؛ یعنی مراد و مقصود از ظاهر آیات برای شنونده روشن است.

اسامی دیگر آیات محکم

[ویرایش]

آیات محکم به نام های آیات محکمات، آیات واضحة المعنی، ام الکتاب (محکماتامهات الکتاب، امهات قرآن، محکمات قرآن نیز هم مشهور هست.

دلیل بر وجود آیات محکم

[ویرایش]

به تصریح خود قرآن کریم که فرمود:" هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب "؛ او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن آیات محکم اند که آن ها اساس کتاب هستند بخشی از آیات قرآن کریم محکم است.

مصداق آیات محکم

[ویرایش]

برای نمونه می توان به آیات زیر اشاره کرد:
" لا اله الا الله"
" اوفو الکیل و المیزان بالقسط "
" ولا تقربوا الزنا "
" ولا تقربوا مال الیتیم "
" قل هو الله احد "

مقدار آیات محکم

[ویرایش]

به گفته بعضی از محققان حدود ۲۰۰ آیه قرآن از متشابهات است و بقیه جزء محکمات قرآن محسوب می شود.
[۹] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲، ص۳۲۰.
[۱۰] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ص۳۴۴.
[۱۱] معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۴.
[۱۲] معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/ سوره۳، آیه۷.    
۲. محمد/سوره۴۷، آیه۱۹.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.    
۴. اسرا/ سوره۱۷، آیه۳۲.    
۵. انعام/سوره۶، آِه۱۵۲.    
۶. توحید/ سوره۱۱۲، آیه۱.    
۷. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۳، ص۳۲-۴۴.    
۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳-۵.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲، ص۳۲۰.
۱۰. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ص۳۴۴.
۱۱. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۴.
۱۲. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۳، ص۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «آیات محکم».


جعبه ابزار