آیات بینات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه ۹۷ سوره آل‌عمران مشهور به آیات بینات است.


منظور از آیات بینات

[ویرایش]

در آیه ۹۷ سوره آل‌عمران آمده است: "فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ".

← تفسیر آیه آیات بینات


به گفته مفسران، آیات روشن عبارت است از مقام ابراهیم، حجرالاسود، حطیم، زمزم، مشعرها، ارکان بیت، ازدحام بیت و بزرگداشت آن.

← تفسیر آیه از امام صادق


از امام صادق –علیه‌السلام- روایت شده که درباره آیات بینات از مقام ابراهیم و حجرالاسود و حجر اسماعیل نام بردند.
[۳] فطل‌نامه میقات حج، ش۸، ص۱۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۳. فطل‌نامه میقات حج، ش۸، ص۱۰۶.


منبع

[ویرایش]

تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۵۷.


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار