آیات الاحکام (فشندی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات الاحکام فشندی اثر شیخ محمدعلی مشهور به شیخ حمزه علی (۱۲۶۷ - ۱۳۳۸ ق) فرزند شیخ محمدتقی فشندی قزوینی، از علما و ائمه تقلید قزوین می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

مؤلف، آیات احکام قرآن کریم را که بیش از ۳۰۰ آیه می‌شود استخراج نموده و به شرح و بیان احکام فقهی مذکور پرداخته و بر اساس کتب فقهیه ترتیب داده است که آغاز آن از کتاب طهارت و پایان در کتاب قضا و شهادات است.
نسخه خط مؤلف از مخطوطات کتابخانه کاتب این سطور (عبدالحسین شهیدی صالحی) می‌باشد.
[۱] امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعة، ج۲، ص۳۰۳.
[۲] برغانی، محمدصالح، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۱.
[۳] گلریز، سیدمحمدعلی، مینودر، ص۳۴۳.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ص۲، ص۶۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعة، ج۲، ص۳۰۳.
۲. برغانی، محمدصالح، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ج۱، ص۲۱.
۳. گلریز، سیدمحمدعلی، مینودر، ص۳۴۳.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ص۲، ص۶۸۲.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار