آیات الاحکام (طبسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات الآحکام اثر شیخ ملامحمد بن حسن طبسی (م ق ۹۹۳ ق) از فقهای امامیه و مفسران شیعه میِ‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

این اثر در یک جلد و به زبان عربی است.
مـفـسـر آن را بـه شرح و بیان و تفسیر آیات فقهیه قرآن اختصاص داده و بر اساس کتب فقهیه از طهارت تدوین نموده و پایان آن باب قضاء و شهادات می‌باشد.
نـسـخه‌ای از این تفسیر نزد مقدس اردبیلی (م ۹۹۳ ق) موجود بوده است و آن را از منابع تفسیر خود زبدة البیان فی براهین احکام القرآن قرار داده است و از آن در ابواب مختلف نقل نموده است.
این تفسیر غیر از زبدة البیان در آیات قصص قرآن طبسی می‌باشد که در سال ۱۰۸۳ ق تالیف کرده است. شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعة نسخه‌ای را در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی معرفی کرده است.
[۲] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۳.
[۳] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۴۳.    
۲. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۳.
۳. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۳۶.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۱.    


جعبه ابزار