آگاهی چشم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچشم انسان که یکی از آیات الهی می‌باشد بر اعمال انسان آگاهی دارد.


مطلع بودن چشم

[ویرایش]

چشم انسان، از اعمال و رفتار خویش آگاه می‌باشد،که در قرآن هم خداوند در این مورد می‌فرماید:
ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولـئک کان عنه مسـولا.(از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند). .

← پیروى از علم


در آیات گذشته یک سلسله از اصولی‌ترین تعلیمات و احکام اسلامی را خواندیم، از توحید که خمیر مایه این تعلیمات است گرفته تا دستوراتى مربوط به شئون مختلف زندگى فردى و اجتماعى انسانها.
در آیات مورد بحث به آخرین بخش از این احکام مى رسیم که در آن به چند حکم مهم اشاره شده است.
نخست سخن از لزوم تحقیق در همه چیز به میان آورده، مى فرماید: (از آنچه به آن علم ندارى پیروى مکن )) (و لا تقف ما لیس لک به علم).
در پایان آیه دلیل این نهی را چنین بیان مى کند که: ((گوش و چشم و دل همگى مسئولند)) و در برابر کارهائى که انجام داده اند از آنها سؤ ال مى شود (ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا).
این مسئولیتها به خاطر آن است که سخنانى را که انسان بدون علم و یقین مى گوید یا به این طریق است که از افراد غیر موثق شنیده، و یا مى گوید دیده ام در حالى که ندیده، و یا در تفکر خود دچار قضاوتهاى بى ماخذ و بى پایه اى شده که با واقعیت منطبق نبوده است، به همین دلیل از چشم و گوش و فکر و عقل او سؤ ال مى شود که آیا واقعا شما به این مسائل ایمان داشتید که شهادت دادید، یا قضاوت کردید، یا به آن معتقد شدید و عمل خود را بر آن منطبق نمودید؟!

← آیات دیگر


حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم وابصـرهم... • وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم... ولا ابصـرکم...وقتی به آن می‌رسند، گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می‌کردند گواهی می‌دهند. •شما اگر گناهانتان را مخفی می‌کردید نه بخاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می‌کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می‌دهید نمی‌داند! (گواهی چشمان، فرع بر آگاهی است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۶.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۱۱۶.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۱۱۷.    
۴. فصلت/سوره۴۱، آیه۲۰.    
۵. فصلت/سوره۴۱، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «آگاهی چشم»    رده‌های این صفحه : چشم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار