آيه سؤال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه سؤال به آیه ۴۳ سوره نحل و آیه ۷ سوره انبیاء اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه سؤال

[ویرایش]


← وجوب تقلید کردن


به آیه «... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» در فقه، باب اجتهاد و تقلید، بر وجوب تقلید
[۳] تمهید القواعد، ص۳۱۹.
[۵] التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۲۳۰.
استناد شده است.

← حجیت خبر واحد


به آیه سئوال، در اصول فقه بر حجیت خبر واحد
[۷] الفصول الغرویة، ص۲۷۶.
استناد شده است.

← جواز بقا بر تقلید مجتهد میت


برخى نیز براى جواز بقاء بر تقلید مجتهد میت به این آیه استناد کرده‌اند؛ زیرا عمل به قول اهل ذکر، به زنده بودن آن‌ها مقید نشده است.
[۸] التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۱۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷.    
۳. تمهید القواعد، ص۳۱۹.
۴. فرائد الأصول ج۱، ص۲۹۰.    
۵. التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۲۳۰.
۶. فرائد الاصول ج۱، ص۲۸۸.    
۷. الفصول الغرویة، ص۲۷۶.
۸. التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۱۱۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۹۶.    


جعبه ابزار